Zonneboiler

Zonneboiler subsidies 2018

In 2018 is voor zover bekend één subsidie beschikbaar als u van plan bent om een zonneboiler aan te schaffen: de ISDE-regeling. De Rijksoverheid verstrekte in eerdere jaren speciale zonneboiler subsidies om de aanschaf en installatie van zonneboiler systemen aantrekkelijker te maken. De overheid wilde daarmee de toepassing van zonne-energie stimuleren. Tot halverwege 2015 was het mogelijk om gebruik te maken van een BTW-regeling en hoefde u slechts 6% BTW te betalen op de arbeidskosten. Dit is helaas niet meer het geval. De laatste subsidie valt dus onder de ISDE, waar ook warmtepompen en pelletkachels onder vallen. U kunt dus een bepaald subsidiebedrag terugkrijgen als u een zonneboiler wilt aanschaffen. Zie ook: prijzen en de kosten. Of bekijk een eventuele subsidie zonnepanelen.

Subsidies voor grote zonthermie systemen vallen onder de SDE+ regeling.

ISDE-regeling: zonneboiler

Op dit moment kunt u gebruik maken van de ISDE-regeling die het mogelijk maakt om een bepaald bedrag terug te vragen als u van plan bent om een zonneboiler te kopen. Er gelden wel enkele voorwaarden en is het erg belangrijk dat uw nieuwe zonneboiler op een zogenoemde apparatenlijst (lijst met goedgekeurde zonneboilers) voorkomt. Deze lijst is door de Rijksoverheid zelf opgesteld. Bekijk de regeling: ISDE zonneboiler.

Voorgaande subsidieregelingen

Eind 2012 maakte de overheid bekend dat er van 1 maart 2013 t/m 1 maart 2014 een BTW-verlaging actief werd. Een zonneboiler subsidie werd niet meer gegeven en daarom was deze BTW-verlaging een welkome vervanger. Helaas is deze BTW-verlaging niet meer van kracht, dat is erg jammer want deze zorgde ervoor dat men flink kon besparen op de aanschafprijs. De besparing zorgde ook voor een snellere terugverdientijd. Deze besparing kon gezien worden als een 15% subsidie op de aanschaf (immers gaat de BTW van 21% naar 6%).

Voor individuen is er op dit moment dus de ISDE van toepassing en is er ook wel wat mogelijk op Europees niveau. Het gaat in dit geval om grootschalige projecten zoals hele wijken die gebruik gaan maken van zonne-energie. Er is een speciale website, deze heet de www.energiesubsidiewijzer.nl, hierop kan worden bekeken of er mogelijk landelijke, provinciale, regionale of gemeentelijke subsidies zijn waar u toch gebruik van zou kunnen maken. Zeker de moeite waard om daar eens te kijken of u in aanmerking kunt komen voor een extra zonneboiler subsidie.

Hypotheek verhogen of groene lening in 2018?

Er is eventueel ook de mogelijkheid om de zonneboiler via de hypotheek te financieren. Hierbij wordt de investering in een zonneboiler ondergebracht in uw hypotheek. En kunt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. In overleg met uw hypotheekverstrekker kunt u bekijken of u ruimte hebt in de hypotheekstelling. Mocht dat het geval zijn dat kunt u de hypotheek verhogen. Dit is alleen van toepassing indien u gaat verhuizen naar een nieuw huis of een bestaand huis waar u de zonneboiler laat installeren. Daarnaast is het misschien mogelijk om na de aanschaf van een zonnecollector systeem in aanmerking te komen voor een groene hypotheek. Bij deze hypotheek ligt het rentetarief lager dan bij een gewone hypotheek, maar geldt als voorwaarde dat u energiebesparende maatregelen dient te nemen om uw woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Triodos Bank te Zeist is een goed voorbeeld van een landelijke verstrekker van groene hypotheken (zie: www.triodos.nl/hypotheken). Ook kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening. En kunt u tegen een lager rentetarief geld lenen om uw woning energiezuiniger te maken.

Gratis offertes aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend offertes op door contact te leggen met installateurs. Zie pagina offerte service voor meer informatie.

Gerelateerde pagina’s:

Zonneboiler
Zonnecollector werking
Zonneboiler keurmerken
Zonneboiler kopen
Tips
Prijzen
Onderhoudskosten
Financiering
Zonneboiler offertes

Externe websites:
Rijksoverheid – ISDE
Zonnepanelen subsidie 2018

Voor de regelingen in België ga naar: premie zonneboiler