SDE++ Zon 2030

Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE++ worden ingediend voor installaties, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in. Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7.

Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning vereist zijn. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE++ subsidie kan worden aangevraagd.

Veelgestelde vragen SDE++ zonthermie

 • Is het mogelijk om meerdere productie-installaties op een grootverbruikersaansluiting aan te sluiten?
  Wanneer u gebruikt maakt van de SDE++ subsidie dan bent u verplicht per beschikking de productie te meten. U kunt meerdere productie-installaties op een grootverbruikersaansluiting aansluiten, mits u per beschikking een brutoproductiemeter tussen uw productie-installatie en grootverbruikersaansluiting plaatst. Heeft u bijvoorbeeld 3 beschikkingen? Dan plaatst u dus 3 brutoproductiemeters. Staan uw productie-installaties op verschillende adressen, maar wilt u de elektriciteit invoeden via één grootverbruikersaansluiting? Ook dan plaatst u voor iedere beschikking een brutoproductiemeter. U kunt bij de netbeheerder of erkend meetbedrijf meer informatie hierover opvragen.
 • Waar moet mijn zonthermie installatie aan voldoen om in aanmerking te komen voor SDE++?
  – U kunt SDE++ subsidie aanvragen voor zonthermie installaties met een totaal thermisch vermogen van tenminste 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.
  – In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit er boven het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie. Dit is bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. Niet-afgedekte collectoren zijn niet voorzien van deze ‘afdekking’ en komen niet in aanmerking voor SDE+ subsidie.
  – Bent u van plan de zonthermie installatie in een veldopstelling te plaatsen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De verleende vergunning dient u met de vergunningsaanvraag mee te sturen bij de subsidieaanvraag. Uw gemeente kan u meer informatie geven over een eventuele bouwvergunning of omgevingsvergunning.
 • Wat moet ik doen om subsidie te ontvangen voor mijn zonthermie installatie?
  Wanneer u het project heeft gerealiseerd, moet u zich inschrijven bij Certiq – de certificerende instantie. Informatie hierover en de andere randvoorwaarden waar u aan moet voldoen vindt u op de website van CertiQ. RVO.nl ontvangt de meetgegevens van de geproduceerde hernieuwbare warmte van CertiQ. CertiQ bepaalt of warmte nuttig is aangewend en geeft GVO’s op basis waarvan de SDE++ wordt uitgekeerd.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/zon