ISDE-regeling: zonneboiler

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een subsidiebedrag krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het subsidiebudget voor ISDE in 2020 is vastgesteld op € 100 miljoen. Bron: www.rvo.nl/isde

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 1 januari 2020. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Product: zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee kan vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd worden. De zonneboiler valt onder de ISDE-regeling. Per 1 januari van dit jaar zijn er enkele wijzigingen, voor de zonneboiler geldt:

...4) Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is verhoogd

  • De subsidie wordt €0,75 euro (was €0,50 euro) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 m2
  • Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 m2 bedraagt de subsidie €0,30 euro (was €0,25 euro) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage

Voor welke zonneboilers?

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie
Als u uw zonneboiler bij een erkend bedrijf aanschaft kunt u er van uitgaan dat de technische kant in orde is en dat u niet zomaar een product wordt aangesmeerd. Let er altijd op dat het product dat op de offerte van uw installateur staat ook op de apparatenlijst voorkomt. Ook controleren bij een erkend bedrijf!

Subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf €500 euro per apparaat.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseert de RVO op apparaatgegevens die door fabrikanten aan hun zijn verstrekt. Mocht blijken dat fabrikantgegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren zij de lijst en het subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Apparatenlijst

Er is een lijst van apparaten die u in staat stellen om een subsidie voor de zonneboiler te krijgen. Let goed op, want als de door u gekochte zonneboiler niet op deze lijst voorkomt krijgt u natuurlijk geen subsidie via de ISDE-regeling. Het .pdf-bestand is te downloaden op de website van www.rvo.nl.

Bronnen:

- ISDE
- ISDE-regeling zonneboilers

Bespaar tot wel 20%!

Vergelijk aanbieders in uw regio