ISDE-subsidie 2023: zonneboiler

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een subsidiebedrag krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, woningisolatie, warmtepompen en biomassaketels. Deze regeling is er voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en loopt door tot en met 2030. Het subsidiebudget voor dit jaar is vastgesteld op €350 miljoen. Elk jaar is er een nieuw budget.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 24 januari 2023.

Kijk bij product: zonneboiler

Om in aanmerking te komen voor de ISDE als particulier moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden. De zonneboiler:

  • heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2
  • is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming i.c.m. het maken van warmtapwater
  • is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie
  • moet op de apparatenlijst van de RVO staan

Als u uw zonneboiler bij een erkend bedrijf aanschaft kunt u ervan uitgaan dat de technische kant in orde is en dat u niet zomaar een product wordt aangesmeerd. Let er altijd op dat het product dat op de offerte van uw installateur staat ook op de apparatenlijst voorkomt (is een voorwaarde). Ook nachecken bij een erkend bedrijf!

Subsidiebedrag

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf €500 per apparaat.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseert de RVO op apparaatgegevens die door fabrikanten zijn verstrekt. Mocht blijken dat informatie onjuistheden bevat dan corrigeren zij de lijst en het subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Apparatenlijst

Let op, als de door u gekochte zonneboiler niet op deze lijst staat krijgt u geen subsidie via de ISDE-regeling. Het .pdf-bestand met de volledige lijst is te downloaden op de website van www.rvo.nl.

Bronnen:

ISDE-regeling